Valeriya Vygodnaya, Collaborator Soulivity Magazine     Valeriya Vygodnaya is a Russian-born photographer, who lives and works in London and…